Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu domu

Zajistím pro Vás kompletní geologický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum) pozemku pro stavební účely.

Při stavbě nového domu se vyplatí provést Inženýrsko-geologický průzkum – IGP, který prozkoumá, popíše a podrobně zdokumentuje základové poměry (ČSN 73 1001) a navrhne optimální způsob založení stavby vzhledem ke geomechanickým vlastnostem základové půdy.

IG průzkum se většinou neobejde bez sondážních prací. V případě malých staveb (RD, chaty, apod.) provádíme sondáž ruční vibrační soupravou s hloubkovým dosahem až 4 m. Velkou výhodou je mobilita (projde tam, kam se dostane člověk – po schodech, do svahu, skrz garážová vrata,…) a zanedbatelné poškození povrchu terénu. Sondážní jádrovky mají průměr 80 až 50 mm a po skončení prací po nás zůstává jen lehce udupaná tráva.

V případě složitějších staveb a podmínek j(přístavby, hluboké zářezy v terénu, opěrné zdi, apod.) může být potřeba volit těžší mechanizaci ve formě bagru či klasické vrtné soupravy.

Inženýrsko-geologický průzkum spolu s HGP

V posledních letech provádíme IGP velmi často společně s hydrogeologickým průzkumem (HGP) pro vsakování dešťových vod. Toto spojení se samo nabízí – dnes je již standardem požadavek na likvidaci srážkových vod zásakem a to nejen v případě nových staveb, ale i rekonstrukcí či přístaveb. Proto je vhodné práce rovnou spojit a provést oba typy průzkumů najednou ve vysoké kvalitě, tj. se zemními sondami a vsakovací zkouškou. Proč byste měli trvat na vsakovací zkoušce, se můžete dočíst zde.
Inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum pro RD – má smysl za ně platit ?
Podle mého názoru ano :)  Proč si to myslím, si můžete přečíst zde.
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání