Hydrogeologický průzkum - nová studna

Hydrogeologický průzkum jako cesta k vlastnímu zdroji vody.

Vlastní studna je svým způsobem nezávislost a jistota. Máte svůj zdroj vody pro dům, chatu, pro celou domácnost. Můžete zalévat trávník a zahrádku i v horkém létě a za vodu nic neplatíte.
Principiálně se setkáváme se 2 typy zdrojů podzemní vody (často nesprávně nazývané „spodní voda“) – kopaná studna, někdy též nazývaná „šachtová studna“ a vrtaná studna.

Vrtaná nebo kopaná studna ?

Vrtané studny jsou fenoménem dnešní doby. Jejich realizace je rychlá, vrtání nezabere většinou více než 1-2 dny a investor „dosáhne“ na velmi kvalitní hlubší zdroje podzemní vody lépe chráněné před kontaminací z povrchu a před výkyvy počasí – zejména suchem. V mnoha případech se tedy jedná o zdroj kvalitní vody s dlouhodobě udržitelnou vydatností.
Ani kopaná studna (správněji šachtová) však neztrácí svůj význam. Nehloubili je jen naši dědečkové na vesnicích, ale svoji roli plní i dnes. Jsou místa, kde je kvalitně navržená a správně provedená kopaná studna mnohem lepším řešením než hluboký vrt. Vždy záleží na geologických a hydrogeologických podmínkách…

Jakou studnu vybrat ?

Jako hydrogeolog s mnohaletou praxí pro Vás navrhnu, naprojektuji a následně ve spolupráci s oprávněnou vrtnou či studnařskou firmou realizuji Váš vlastní zdroj vody – ať už pro Váš domov či zahradu. Samozřejmostí je kompletní dokumentace, tedy i projekt studny pro stavební povolení.

Jak najít vodu?

Kdybych dostal pětikorunu pokaždé, když odpovídám na tuto otázku, bych byl by ze mě boháč :) Chcete-li znát odpověď, přečtěte si, jak k tomuto tématu přistupuji já v mém blogu v článku "Jak se hledá voda ?".

Projekt studny pro stavební povolení

Kromě hydrogeologického posudku nebo Závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu budete pro stavební povolení studny potřebovat „Projekt pro stavební povolení“. Protože studna je dle Zákona 254/2001 sb. „vodní dílo“, musí projekt autorizovat Projektant vodohospodářských staveb. I tuto část dokumentace pro Vás samozřejmě zajistím. 

Neplýtvejte Vaším časem na bitvy s úřady

Cesta k legální studni vede vždy přes místně příslušný vodoprávní úřad. Ale často nejen ten. Nezřídka je nutné získat stanoviska a vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, např. Správce povodí, Krajského úřadu (studny nad 30 m hloubky), Obvodního báňského úřadu (šachtové studny), správy CHKO či NP, správce ochranných pásem vodárenských zdrojů, Ministerstva zdravotnictví (pokud se vrt nachází v ochranném pásmu lázeňských zdrojů) a dalších.
Nechcete-li krmit úředního šimla vlastním drahocenným časem, rád pro Vás veškeré náležitosti vyřídím. Více informací o zastupování před úřady se dozvíte zde.
Od vlastní studny Vás dělí jediný krok – kontaktujte mě
+420 731512058
info@hydrogeolog-ricany.cz
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání