Hydrogeologický průzkum..

..rychle, spolehlivě a v termínu

V oboru hydrogeologie pracuji soustavně od roku 2007. Jsem hydrogeolog s mnohaletou praxí a zkušenostmi v ČR i zahraničí. Dokážu pro Vás zajistit veškeré služby týkající se návrhu a vyhledání vodního zdroje, projektování studní, zasakování odpadních i dešťových vod, výpočtů přítoků podzemní vody do stavebních jam či objektů a vůbec vše, co souvisí s podzemní vodou.

Hledáte hydrogeologa ? Právě jste ho našli.

Zajistím pro Vás:

  • Hydrogeologický průzkum pro vodní zdroje, ČOV, studny, apod.
  • Návrh a projekt nové studny
  • Hydrogeologický posudek a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) pro zasakování dešťových vod nebo odpadních vod z ČOV
  • Hydrogeologický posudek pro starou studnu (“legalizace studny”)
  • Čerpací zkoušku
  • Kompletní dokumentaci pro studny, vrty, vsakování vod, atd.
  • Inženýring aneb zajištění všech povolení a rozhodnutí příslušných úřadů na základě plné moci stavebníka
  • Geologický dozor
  • Hydrogeologické studie, výpočty přítoků podzemní vody a vše, co s ní souvisí…

Kontakt hydrogeolog Říčany:

Mgr. Jiří Vaněk

email: info@hydrogeolog-ricany.cz

tel.: +420 731 512 058

více o mně zdeComments are closed.