Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek, správněji „Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle §9 Vodního zákona“ může mít mnoho forem a také účelů. Nejčastěji se hydrogeolog vyjadřuje k následujícímu:
  • hydrogeologický posudek pro ČOV
  • hydrogeologický posudek na studnu
  • hydrogeologický posudek pro vsak dešťových vod

Hydrogeologický posudek pro ČOV

Pokud máte v úmyslu vodu z domovní čistírny zasakovat na pozemku, nebo ji využívat pro zálivku (což je pouze jiná forma zásaku), budete potřebovat hydrogeologický posudek. Více informací se dozvíte zde.

Hydrogeologický posudek na studnu

Máte-li na pozemku studnu, kterou plánujete využívat, nebo ji již využíváte, ale nemáte k ní žádnou dokumentaci ani povolení, bude po Vás místně příslušný vodoprávní úřad požadovat hydrogeologický posudek a pasport nebo projekt pro dodatečné povolení stavby.

Hydrogeologický posudek je též někdy zapotřebí při budování nové studny.

Hydrogeologický posudek pro vsak dešťových vod

Jedná se o velmi častý požadavek stavebních úřadů ale i projektantů pozemních a liniových staveb. Současné právní předpisy požadují likvidaci srážkových vod ze staveb na pozemcích stavebníka.
Potřebujete hydrogeologický posudek ? Kontaktujte mě.
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání