Blog

 IGP a HGP pro rodinný dům. Má smysl za něj utrácet ?

IGP a HGP pro rodinný dům. Má smysl za něj utrácet ?

pondělí , červenec 25, 2022

Stavební průzkum

Základové poměry a geomechanické vlastnosti zemin (např. únosnost) jdou ruku v ruce s hydrogeologickými podmínkami – s výskytem podzemní vody a jejími vlastnostmi. Přítomnost podzemní vody, kolísání její hladiny i její chemismus (např. agresivita vůči betonovým konstrukcím) jsou naprosto zásadními prvky ovlivňujícími základové poměry a promítající se do nároků na zakládání stavby. Hydrogeolog se v přípravné etapě stavby často vyjadřuje k možnosti zasakování dešťových vod ze střechy plánovaného domu.

Při projektové přípravě stavby je tak často více než žádoucí zapojit obě odbornosti – inženýrského geologa i hydrogeologa.

Na obrázku níže je vidět špatně založená přístavba, která v důsledku ujíždí po svahu dolů a celá se odklání od hlavní stavby. To se projevuje vyvalením čelní zdi a trháním venkovního i vnitřního zdiva.

K čemu je hydrogeolog na stavbě?

Mechanické vlastnosti zemin, na kterých budete Váš dům stavět, jsou zásadně ovlivněny přítomností podzemní či podpovrchové vody. A tak například chybně navržený či realizovaný zásak dešťových vod ze střech může naprosto fatálně ovlivnit únosnost základové půdy.

Nejednou jsem zažil, že špatně navržený vsakovací objekt nefungoval, jak měl – akumulovaná voda neměla dostatek času se vsáknout nebo odtéct přepadem a hromadila se v bezprostředním okolí nemovitosti. Voda si však vždy najde cestu. Bohužel v okolí stavby bývají tou nejsnazší cestou trasy inženýrských sítí, resp. jejich výkopy, které nikdy nejsou tak dobře zhutněné jako okolní rostlá zemina a pro vodu tak představují prostředí, kterým nejsnáze pronikne. Odtud je pak už jen krůček k podmáčeným stěnám, základům nebo rovnou celé základové desky. Toto se však většinou projeví až s odstupem několika let, kdy jakákoliv náprava již nebývá možná, nebo je extrémně komplikovaná a drahá.

Nešetřete na kvalitní projektové přípravě Vašeho domu. Kvalitní IG a HG průzkum pozemku představuje zanedbatelný zlomek ceny celé investice do Vašeho budoucího domova a můžete se díky němu vyhnout velmi nepříjemným situacím jako je praskání omítky nebo rovnou celých zdí, voda ve sklepě, zamokřené zdi i pozemek atd.

Vyhledávání