Inženýring

Inženýring – aneb nekrmte úředního šimla svým vlastním časem

Vyběhat na úřadech povolení na studnu může být podobně příjemné, jako vyběhat povolení na dům. To proto, že i studna je stavba – vodní dílo. A k ní je zapotřebí získat:
  • územní rozhodnutí nebo souhlas,
  • stavební povolení,
  • povolení k nakládání s vodami (k odběru podzemní vody).
Podobné je to i se vsakováním odpadních vod nebo s legalizací staré studny, ke které nemáte povolení. Hydrogeolog a projektant pro Vás běžně vypracují jen dokumentaci – hydrogeologický posudek nebo Závěrečnou zprávu průzkumu a projekt pro stavební povolení. A dál je to na Vás.

Nechcete-li nic řešit, trápit se s vyplňováním žádostí, a starosti byste raději nechali na jiné, nabízím Vám službu Inženýringu, tedy zastupování před úřady. Veškerá povolení a vyjádření až po stavební povolení za Vás obstarám já. Jediné, co k tomu potřebuji, je Vaše plná moc pro zastupování před úřady a určitá míra součinnosti. Chcete se dozvědět více o službě Inženýringu? Kontaktujte mě.
Nad Spálenkou 372
Vyžlovka, ČR 28163
Vyhledávání