Blog

Co je vodoprávní úřad a KTERÝ je ten MŮJ ???

Co je vodoprávní úřad a KTERÝ je ten MŮJ ???

Neděle , červenec 24, 2022

Vodoprávní úřad je tzv. "speciální stavební úřad", jak jej definuje Stavební zákon v § 15. Je to stavební úřad, který má na starosti mimo jiné i povolování studní a čistíren, neboli "vodních děl".

Zpravidla to bývá odbor životního prostředí Obce s rozšířenou působností (ORP), pod níž Vaše obec spadá (v Praze je to jinak, ale tím si to zde nebudeme kazit). Zatímco klasický, neboli obecný stavební úřad většinou sídlí v obci s Pověřeným obecním úřadem (POÚ).

Jak najít vodoprávní úřad ?

Hledáte-li místně příslušný vodoprávní úřad, můžete využít např. elektronický portál územních samospráv ePUSA kde v horní části do políčka Vyhledávání zadáte název Vaší obce a stisknete Hledej. Takto můžete třeba zjistit, že místně příslušným vodoprávním úřadem pro obec Vyžlovka je MěÚ Říčany (ORP), zatímco stavební úřad sídlí v Kostelci n. Č. Lesy (POÚ – Obec s pověřeným obecním úřadem) – viz obrázek pod textem.

Vyhledávání