Inženýring – aneb nemusíte nic řešit

Vyběhat na úřadech povolení na studnu je zhruba podobně příjemné, jako vyběhat povolení na dům. To proto, že i studna je stavba – vodní dílo. A k ní je zapotřebí získat:

  • územní rozhodnutí nebo souhlas,
  • stavební povolení,
  • povolení k nakládání s vodami (k odběru podzemní vody).

Podobné je to i se vsakováním odpadních vod nebo s legalizací staré studny, ke které nemáte povolení. Hydrogeolog a projektant pro Vás běžně vypracují jen dokumentaci – hydrogeologický posudek nebo Závěrečnou zprávu průzkumu a projekt pro stavební povolení. A dál je to na Vás.

Protože jde o stavby a jejich umístění v území (Vyhláška č. 501/2006 Sb., Zákon č. 183/2006 Sb.), a zároveň vodní díla (Zákon č. 254/2001 Sb.), budete potřebovat kromě klasického vyjádření obce, správců inženýrských sítí a souhlasů majitelů sousedních pozemků také vyjádření Správce povodí, odboru životního prostředí ORP, atd.

Není to nic, co by se nedalo zvládnout. Nechcete-li však nic řešit a starosti byste raději nechali na jiné, nabízím Vám službu Inženýringu – veškerá povolení a vyjádření až po kolaudační souhlas za Vás obstarám já. Jediné, co k tomu potřebuji, je Vaše plná moc pro zastupování na úřadech a určitá míra součinnosti.

Chcete se dozvědět více o službě Inženýringu? Kontaktujte mě.Comments are closed.