Hydrogeologický průzkum

Průzkumný vrt

Hydrogeologický průzkum jako cesta k vlastnímu zdroji vody.

Vlastní studna je svým způsobem nezávislost a jistota. Máte svůj zdroj vody pro dům, chatu, pro celou domácnost. Můžete zalévat trávník a zahrádku i v horkém létě a za vodu nic neplatíte.

Principiálně se setkáváme se 2 typy zdrojů podzemní vody (často nesprávně nazývané „spodní voda“) – kopaná studna, někdy též nazývaná „šachtová studna“ a vrtaná studna.

Vrtaná studna

Vrtané studny jsou fenoménem dnešní doby. Jejich realizace je rychlá, vrtání nezabere většinou více než 1-2 dny a investor „dosáhne“ na velmi kvalitní hlubší zdroje podzemní vody lépe chráněné před kontaminací z povrchu a před výkyvy počasí – zejména suchem. V mnoha případech se tedy jedná o zdroj kvalitní vody s dlouhodobě udržitelnou vydatností.

Kopaná studna

Ani kopaná studna však neztrácí svůj význam. Nehloubili je jen naši dědečkové na vesnicích, ale svoji roli plní i dnes. Jsou místa, kde je kvalitně navržená a správně provedená kopaná studna mnohem lepším řešením než hluboký vrt. Vždy záleží na geologických a hydrogeologických podmínkách…

Jako hydrogeolog s mnohaletou praxí pro Vás navrhnu, naprojektuji a následně ve spolupráci s oprávněnou vrtnou či studnařskou firmou realizuji Váš vlastní zdroj vody – ať už pro Váš domov či zahradu. Samozřejmostí je kompletní dokumentace, tedy i projekt studny pro stavební povolení

Projekt studny pro stavební povolení

Kromě hydrogeologického posudku nebo Závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu budete pro stavební povolení studny potřebovat „Projekt pro stavební povolení“. Protože studna je dle Zákona 254/2001 sb. „vodní dílo“, musí projekt autorizovat Projektant vodohospodářských staveb. I tuto část dokumentace pro Vás samozřejmě zajistím.

Od vlastní studny Vás dělí jediný krok – kontaktujte mě 🙂Comments are closed.